1984 yılında şirketleşen Tahtakale Spot; faaliyet gösterdiği tüm alanlarda sürekli gelişme ve farklılaşma anlayışı ile önce tüm yurtta, daha sonra tüm dünyada kaliteli ürün ve hizmetler sunan, "vazgeçilmez bir marka haline gelmiş" şirketlerden biri olmayı kendine vizyon olarak belirlemiştir.

    Misyonu ise; Kalite ve ucuzluğun bir arada olduğu, müşteri merkezli hizmet anlayışını benimseyen, insana ve çevreye değer veren, güvenilir ve yenilikçi bir şirket olmaktır.

    Tahtakale Spot; faaliyetleri esnasında, Saygı, Kalite, Güven, Performans, Çeviklik ve Farklılık faktörlerini kendisine değer olarak benimsemiştir.

    Kendisine, faaliyet gösterdiği süre boyunca “Kurumsal Prensipler” olarak da; SİSTEM’ e ait olmak, Ekip olmak, Ölçülebilir olmak ve Sürekli Performans’ı ilke olarak kabul etmiştir.

    İş Yapma Şekli olarak ise; Yapılandırma, Bilgilendirme, Eğitim, Ölçme, İzleme, Denetleme, Değerlendirme ve Performans Yönetimi faktörlerini esas almıştır.

    Bugün; çalışan sayısı 3.000 kişiye yaklaşan Tahtakale Spot adı altında yapılan faaliyetler artık tek bir şirketle yönetilemeyecek hacimlere ulaşmıştır.

    Şirket; ölçülebilirlik, sistem yaklaşımı ve yeniden yapılanma ve kurumsallaşma sürecine çok ciddi bir biçimde emek, zaman ve fon ayırmaktadır. Özellikle son 15  yıldır hem yatay ve hem de dikey büyümeden dolayı yapısal dönüşümler süratle devam etmektedir. Öncelikle Tahtakale Spot çatısı altındaki faaliyetler ihtisaslaştırılarak bir şirketler topluluğu haline dönüştürülmüştü. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde grup ve holding olma çalışmaları tamamlanacaktır. Faaliyetler şu anda SC Grup adı altında devam etmektedir.