İnsan Kaynakları Politikamız

    Şirketimiz, insan kaynakları konusuna uzun vadede yenilikler ve gelişmeler kaydedilmesi gereken çok önemli bir konu olarak bakmakta olup,  bu konudaki yenilik ve geliştirme çalışmalarını her geçen gün arttırarak devam ettirmektedir.

    İK departmanımız; kariyer geliştirme ve planlama, eğitim, oryantasyon, yeni görevler ve tanımları gibi birçok faaliyetleri sürdürmektedir. Sektörümüzde, hem üretim kadrosu hem de şube kadrosu bakımından yetişmiş çalışan insan sayısı kısıtlı olduğundan dolayı, departmanımız, İK stratejilerimizi daha çok bu alan üzerinde yoğunlaştırmaktadır.Bu nedenle; hem yeni alınan personellerimiz için başlangıç eğitim ve oryantasyon programlarımız hem de devam eden personelimiz için gelişim, eğitim ve çalışmalarımız istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.

    Şirketimiz tüm çalışanlarımızı iç müşteri olarak görmekte olup, çalışanlarımızın, ileriye dönük tüm projelerimizdeki önemini ve yerini bilmekte ve ona göre davranıp planlama yapmaktadır. Özellikle kariyer planlaması ve performans takipleri konusunda ciddi altyapı çalışmalarımız sürmektedir. İşletmemiz, sektörün öncüsü konumunda bulunduğu için birçok konuda okul olma ve yenilikler bakımından üzerine düşen görevin farkındadır ve bu bilinçle çalışmalarına yön vermektedir.   

Sosyal Sorumluluk Politikalarımız

    Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

Tüketici Hakları Politikalarımız

    Tahtakale Spot, tüketici haklarını korumayı en öncelikli kuralları arasında tutmaktadır. Bu anlamda, Tahtakale Spot, alışverişleriniz sırasında yaşadığınız ürün ve hizmet kaynaklı her türlü sorun titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.

İnsan Hakları Politikalarımız

    İnsan haklarına saygı göstermek Tahtakale Spot’ta temel bir değerdir ve işlerimizi yürütme şeklimizle bütünleştirilmiştir. Finansal sonuçlar iletirken etik uygulamalara yatırım yapmak Tahtakale Spot’un ciddiye aldığı bir sorumluluktur.

Çevre Politikalarımız

    Tahtakale Spot olarak, çevreye olan sorumluluğumuzun bilincinde, çevreyi, faaliyet ürün ve hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden korumak, bu amaçla programlar oluşturmak, amaç ve hedefler belirleyerek çevre yönetim sistemi kurmayı, çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi, ilgili mevzuata uyum ve kaynaklarımızı doğal dengeleri bozmadan ve kirletmeden kullanacağımızı taahhüt ederiz...

    Atıkların uygun şekillerde toplanarak atılması ve atıkların azaltılması, tehlikeli atıkların uygun şekillerde toplanması, atılması ve/veya geri kazanımı, Enerji tüketiminde tasarruf, Su tüketiminde tasarruf, Çevre bilincinin geliştirilmesi çevre politikamızın birer parçasıdır.

Kültür ve Sanat Politikalarımız

    Tahtakale Spot, hizmet götürdüğü insanların sosyo kültürel yapısı ile de yakından ilgilenir. Bölgesinde gerçekleşen kültür ve sanat etkinliklerine destek verir, toplantı, seminer, sempozyum, tiyatro, konser gibi kültürel etkinlikler düzenler.

Yaşam Kalitesi Politikalarımız

    Çalışanların becerilerini geliştirdikleri, yetenek ve potansiyellerini optimal düzeyde kullanabildikleri, bilgi paylaşımı ve diyaloğun teşvik edildiği, kurumun başarısı için ortaya konulan performans ve katkının değerlendirildiği, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir çalışma ortamı sağlamak.

    Ticari faaliyetlerinden doğan sorumluluğun gereklerini yerine getirmek; sosyal ve etik açıdan dünya standartlarını yakalamak. Bu standartları uygularken, ulusal ve uluslararası kanunlara uymak, gerektiğinde yetkililer ile işbirliği içinde çalışmak, toplumla etkin iletişim içinde olmak, her yerde insan haklarına saygılı göstermek.

Ülke ve Toplum Çıkarları Politikalarımız

    Tahtakale Spot, müşterileri ile aile bağı gücünde ilişki kurar. Hizmet verirken toplumsal menfaatleri, sosyo ekonomik dengeleri gözetir. Ülkemizim menfaatlerini ön planda tutar, milli birlik ve bütünlüğe zarar verecek hiçbir tutumun i.inde kurumsal anlamda yer almaz.

Etiklik Politikalarımız

    Çalışanların etik ilkelere uygun davranıp davranmadıklarının izlenmesi, Etik İlkelerine uygun davranmadıkları saptanan kurum çalışanlarının yaptırımlara tabi tutulması, Etik kültürünün oluşmasını teşvik etmek amacıyla ödüllendirme mekanizmasının işletilmesi, Etik kültürünün yerleşmesini teminen, çalışmaların her aşamasında karşılaşılan aksaklıkları onarıcı eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

Tahtakale Spot Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi olarak;

  • Ürün ve üretim proseslerinde yönetim sistemleri bakımından risk değerlendirmesi yaparak, çevreye ve çalışan tüm personele olan veya olabilecek etkileri önceden tespit ederek, olası riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek önlemleri uygulamaya koyarak,

  • Çevreye duyarlı ve hijyenik koşullarda Kalite ve Gıda Güvenliği sistemlerini uygulayarak,

  • Gıda güvenliği ve kalite gereklilikleri için sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi sağlayarak ve bunlar için gerekli takibi yaparak,

  • Yasal mevzuatlara ve şartlara eksiksiz uyulmasını sağlayarak,

  • İş ortaklarımız ve müşterilerimizle seçilmiş ve güvenilir gidileri kullanarak,

  • Uygulamada olan tüm faaliyetleri gerçekleştirirken, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunarak,

Kaliteli, güvenilir ve lezzetli ürünler sunmayı taahhüt ederiz.